Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho các hình dưới đây Nối sao cho phù hợp.

Nối (theo mẫu):

 

Hình a

    

Hình b

 

  

Hình c

    

Hình d

 

   

Hình đ

     

Bài giải:

Hình a nối với số 1

HÌnh b nối với số 3

Hình c nối với số 4

Hình d nối với số 2

Hình đ nối với số 5.