Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a)Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào ?

4. 

a)Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào ?

b) Nhờ đâu mà nguyên tử có khả năng liên kết ?

Hướng dẫn.

a)Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.

b)Nguyên tử có khả năng liên kết là do các electron.