Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu tên các sóng và tia trong thang sóng điện từ

Nêu tên các sóng và tia trong thang sóng điện từ theo thứ tự từ bước sóng ngắn đến bước sóng dài ?

Hướng dẫn giải:

Tia gamma, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.