Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dây tóc bóng đèn điện

Dây tóc bóng đèn điện thường có nhiệt độ chừng 2 200oC. Tại sao ngồi trong buồng chiếu sáng bằng đèn dây tóc, ta hoàn toàn không bị nguy hiểm vì tác dụng của tia tử ngoại?

Hướng dẫn giải:

Bóng đèn bằng thủy tinh hấp thụ mạnh tia tử và đèn thường  treo cao, nên tia tử ngoại của đèn không  gây nguy hiểm cho ta.