Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kăng-gu-ru có thể di chuyển (vừa chạy vừa nhảy).

Kăng-gu-ru có thể di chuyển (vừa chạy vừa nhảy) với vận tốc 14m/giây. Tính quãng đường di chuyển được của kăng-gu-ru trong 1 phút 15 giây.

Bài giải:

1 phút 15 giây = 75 giây

Quãng đường di chuyển của  kăng-gu-ru là: 

14 x 75 = 1050 (m)

Đáp số: 1050m.