Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. Hãy xác định diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:

Bài 4. Hãy xác định diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:

         \( _{3}^{7}\textrm{Li}\);         \( _{9}^{19}\textrm{F}\);        \( _{12}^{24}\textrm{Mg}\);          \( _{20}^{40}\textrm{Ca}\).

Lời giải:

a