Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Năm 1492, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ và Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ.

Năm 1492, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ và Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ. Năm 1961, I-u-ri Ga-ga-in là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm?

Bài giải:

Hai sự kiện cách nhau số năm là: 1961 - 1492 = 469 (năm)

Đáp số: 469 (năm).