Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Làm thế nào để cân đối thu chi trong gia đình ?

Làm thế nào để cân đối thu chi trong gia đình ?

 Hướng dẫn trả lời

Phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu 

Chi chi tiêu khi thực sự cần thiết

Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập 

a