Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?

Bài 4. Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?

Hướng dẫn giải:

Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng 380nm (màu tím ) đến 780 nm ( màu đỏ ).