Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính khối lượng nước

Tính khối lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khi đốt cháy hoàn toàn 112 lít khí hidro (ở đktc) với khí oxi.

Hướng dẫn giải:

Phương trình phản ứng:

2H2  + O2 → 2H2O

2 mol  1 mol    2 mol

5 mol  2,5 mol  5mol

Số mol khí hidro tham gia phản ứng là:

\(n_{H_{2}}\) = \(\frac{112}{22,4}\) = 5(mol) 

Khối lượng nước thu được là:

\(m_{H_{2}O}\) = 18 x 5 = 90 (g)

Khối lượng riêng của nước là 1 g/ml, suy ra thể tích nước (ở dạng lỏng) thu được là:

 V = \(\frac{m}{d}\)  = \(\frac{90}{1}\) = 90 (ml)