Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc những yếu tố nào?

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc những yếu tố nào?

Hướng dẫn giải:

  Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật và sự phân bố khối lượng đó đối với trục quay.