Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ở đâu xuất hiện điện từ trường?

4. Ở đâu xuất hiện điện từ trường?

A. Xung quanh một dòng điện đứng yên.

B. Xung quanh một  dòng điện không đổi

C. Xung quanh một ống dây điện

D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện.

Hướng dẫn:

Đáp án: D