Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính chỉ số axit của mẫu chất béo.

4. Chất béo luôn có một lượng nhỏ axit tự do. Số miligam KOH dùng để trung hòa lượng axit tự do trong một gam chất béo gọi là chỉ số axit của chất béo. Để trung hòa 2,8 gam chất béo cần 3,0 ml dung dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo trên.

Hướng dẫn giải.

mKOH = 0,003.0,1.56 = 0,0168 (gam)  hay 16,8 mg.

Chỉ số axit = \(\frac{16,8.1}{2,8}=6\).