Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. Tháp nghiêng Pi - da ở Italia nghiêng 5

Bài 4. Tháp nghiêng Pi - da ở Italia nghiêng 50  so với  phương thẳng đứng(h.53). Tính số đo của góc ABC trên hình vẽ.

Giải:

Ta có tam giác vông ABC vuông ở C. Nên \(\widehat{A}\)+ \(\widehat{B}\)=  90

Hay  50+\(\widehat{B}\) =  90=>   90- 5= 850