Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ At)

Bài 4.  Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ At): tác dụng với hầu hết kim loại tạo muối, tác dụng với hiđro tạo hợp chất khí. Viết phương trình hoá học minh hoạ với brom.

Lời giải:

Các nguyên tố nhóm VIIA có tính chất hóa học tương tự clo.

Br2 + 2K  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)  2KBr

3Br2 + 2Fe  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2FeBr3

Br2 + H2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2HBr (k)