Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy?

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy?

Hướng dẫn giải:Quy tắc:

+ Trượt 2 lực trên giá của chúng cho đến khi điểm đặt của 2 lực là I.

+ Áp dụng quy tắc hình để tìm hợp lực của 2 lực.