Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. Ngâm một lá kim loại Ni trong những dung dịch muối sau:

Bài 4. Ngâm một lá kim loại Ni trong những dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3. Hãy cho biết muối nào có phản ứng với Ni. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Lời giải:

Ni có thể phản ứng với các dung dịch muối: CuSO4, Pb(NO3)2, AgNO3.