Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ.

4. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ

A. Luôn bằng 0.

B. Tỉ lệ với chiều dài ống dây.

C. Là đồng đều.

D. Tỉ lệ với tiết diện ống diện.

Hướng dẫn.

Chọn C. 

Cảm ứng từ lấy trong lòng ống dây điện hình trụ là đồng đều.