Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

BÀI 4: ĐỘT BIẾN GEN | sinhhoc12 Bài 4 - Đột biến gen - Cơ chế di truyền và biến dị Lý thuyết Đột biến gen - Cadasa sinh 12 bài 5, hậu quả của đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào, đặc điểm của đột biến cấu trúc nst, đột biến gen sinh học 12 nâng cao, soạn bài đột biến gen lớp 9, đột biến gen sinh 9, đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, ví dụ về đột biến gen

Bài 1.Đột biến gen là gì? Nêu các dạng đột biến điểm thường gặp và hậu quả của nó.Bài 2.Nêu một số cơ chế phát sinh đột biến gen.

Bài 3.Hậu quả chung của đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?Bài 4. Nêu vai trò và ý nghĩa của đột biến gen?