Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài số 39, Toán lớp 6 trang 79: Tính a) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11);

Bài 39. Tính:

a) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11);

b) (-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12.

Bài giải:

Hướng dẫn: Đổi chỗ các số hạng, cộng tất cả các số dương với nhau, các số âm với nhau với cộng hai kết quả vừa tính được ta được đáp số:

a) -6;

b) 6.