Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Môn bóng nào được nhiều bạn học sinh lớp 6B yêu thích nhất ?

39. Lớp 6B có \(\frac{4}{5}\) số học sinh thích bóng bàn, \(\frac{7}{10}\) số học sinh thích bóng chuyền, \(\frac{23}{25}\) số học sinh thích bóng đá. Môn bóng nào được nhiều bạn học sinh lớp 6B yêu thích nhất ?

Hướng dẫn giải. Quy đồng mẫu các phân số đã cho.

ĐS. Môn bóng đá.