Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đố: Số 142 857 có tính chất rất đặc biệt. Hãy nhân nó với mỗi số

39. Đố: Số 142 857 có tính chất rất đặc biệt. Hãy nhân nó với mỗi số 2, 3, 4, 5, 6, em sẽ tìm được tính chất đặc biệt ấy.

Bài giải:

142 857 . 2 = 285714;  142 857 . 3 = 428571;    142 857 . 4 = 571428;  

142 857 . 5 = 714285;    142 857 . 6 = 857142.

Các tích này đều được viết bởi các chữ số 1, 4, 2, 8, 5, 7. Nếu sắp xếp lại các kết quả theo thứ tự sau đây:142 857; 428571; 285714; 857142; 571428; 714285 thì được một dãy mà mỗi số hạng sau thu được bằng cách chuyển chữ số đứng đầu, bên trái thành chữ số đứng cuối.