Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật - Cadasa Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) giáo án bài 38 sinh học 12 cơ bản, giải bài tập sinh học 12 bài 39, bài 39 sinh học 12, bài 38 sinh học 12 violet, trả lời câu hỏi sgk sinh học 12 bài 38, tiềm năng sinh học của quần thể, giải bài tập sinh học 12 bài 38, tăng trưởng theo tiềm năng sinh học của quần thể khác với tăng trưởng thực tế như thế nào

Bài 1.Hãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư, mức độ nhập cư.

Bài 4.Mức độ sinh sản, mức độ tử vong,mức độ xuất cư và nhập cư của quần thể người có ảnh hưởng như thế nào tới tăng dân số?Lấy ví dụ của Việt Nam để minh hoạ.