Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

Bài 37. Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

 

Hướng dẫn giải:

\(\widehat{A}=\widehat{D}\) (so le trong);

\(\widehat{B}=\widehat{E}\) (so le trong);

\(\widehat{C_{1}}=\widehat{C_{2}}\) (đối đỉnh).