Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 37. Cho đường tròn (O)

Bài 37. Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC bằng nhau. Trên cung nhỏ AC lấy một điểm M. Gọi S là giao điểm của AM và BC. Chứng minh  = .

Hướng dẫn giải:

Ta có: =      (1)

( là góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn (O))

và  =                      (2)

(góc nội tiếp chắn cung )

Theo giả thiết thì:

     AB = AC =>  =               (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra:

 -  =  -  = 

Từ đó  = .