Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sinh học THPT: Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật Lý thuyết Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật - Cadasa Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật - Loigiaihay đặc trưng cơ bản nhất của quần thể, bài 38 sinh học 12, các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật tiếp theo, tuổi sinh thái là gì, đặc trưng nào của quần thể là quan trọng nhất, tuổi sinh lí là gì, đặc trưng của quần xã, mật độ quần thể

Bài 3.Hãy nêu các kiểu phân bố của quần thể trong không gian, ý nghĩa sinh thái của các kiểu phân bố đó.Lấy ví dụ minh hoạ.

Bài 1.Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường?