Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 36. Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC

Bài 36. Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC. Gọi M, N lần lượt là điểm chính giữa của cung AB và cung AC. Đường thẳng MN cắt dây AB tại E và cắt dây AC tại H. Chứng minh rằng tam giác AEH là tam giác cân.

Hướng dẫn giải:

Ta có: =      (1)

 

           =            (2)

(Vì  và  là các góc có đỉnh cố định ở bên trong đường tròn).

Theo gỉả thiết thì:

       

Từ (1),(2), (3), (4), suy ra  =  do đó ∆AEH là tam giác cân.