Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đố vui: Hai bức ảnh dưới đây chụp di tích nào?

Đố vui: Hai bức ảnh dưới đây chụp di tích nào?

 Cho các dãy phân số sau:

\(N.{1 \over 4},{3 \over {10}},{2 \over 5}, \ldots \)                        \(M.{2 \over 3},{3 \over 4},{5 \over 6}, \ldots\)

\(H.{1 \over 6},{1 \over 4},{1 \over 3}, \ldots \)                          \(S.{2 \over 9},{5 \over {18}},{1 \over 3}, \ldots\)

\(Y.{1 \over {20}},{1 \over 8},{1 \over 5}, \ldots \)                        \(A.{1 \over 7},{5 \over {14}},{4 \over 7}, \ldots\)

\(O.{1 \over {20}},{1 \over 8},{1 \over 5}, \ldots \)                        \(I.{1 \over {18}},{2 \over 9},{7 \over {18}}, \ldots \)

Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phận số thứ tư của dãy đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô tương ứng với phân số ấy ở hình 6. Khi đó, em sẽ biết được hai địa danh của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

Chẳng hạn, ở dãy đầu có ghi chữ N, quy đồng mẫu ta được \({2 \over {10}},{3 \over {10}},{4 \over {10}}\) nên phân số thứ tư là \({5 \over {10}}\) . Nó có dạng tối giản \({1 \over 2}\) , do đó ta điền chữ N vào hai ô ứng với số  \({1 \over 2}\) trên hình 6.

Hình 6

Hướng dẫn làm bài:

Ta phải viết tiếp vào dãy số như sau:

\(N \ldots ,{1 \over 2};\)         \(M \ldots ,{{11} \over {12}}\)             \(H \ldots ,{5 \over {12}}\)          \(S \ldots ,{5 \over {18}}\)   

\(Y \ldots ,{1 \over 2};\)         \(A \ldots ,{{11} \over {12}}\)              \(O \ldots ,{5 \over {12}}\)           \(I \ldots ,{5 \over {18}}\)

Ta có đáp án: HỘI AN; MỸ SƠN