Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết Môi trường sống và các nhân tố sinh thái - Cadasa Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái - Loigiaihay Bài 35: Môi Trường Sống Và Các Nhân Tố Sinh Thái |authorSTREAM môi trường sống của sinh vật là gì, ví dụ về giới hạn sinh thái, quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể, hãy kể tên những nhân tố sinh thái ảnh hưởng tới đời sống sinh vật, các nhân tố sinh thái ảnh hưởng tới đời sống sinh vật, nhân tố vô sinh, nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm, có mấy loại môi trường sống của sinh vật

Bài 1.Hãy điền những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố vật lí và hoá học tới đời sống của sinh vật vào ô trống trong bảng 35.1 và lấy ví dụ minh hoạ những ảnh hưởng đó.

Bài 3.Hãy lấy 2 ví dụ về các ổ sinh thái.Nêu ý nghĩa của việc phân hoá ổ sinh thái trong các ví dụ đó

Bài 5.Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt (thuộc cùng loài hay loài có quan hệ họ hàng gần nhau)