Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 34. Cho đường tròn (O) và điểm M

Bài 34. Cho đường tròn (O) và điểm M nằm bên ngoài đường tròn đó. Qua điểm M kẻ tiếp tuyến MT và cát tuyến MAB

Chứng minh MT2  = MA. MB.

Hướng dẫn giải:

Xét hai tam giác BMT  và TMA, chúng có:

                   \(\widehat{M}\) chung

                   \(\widehat{B}\) = \(\widehat{T}\) (cùng chắn cung nhỏ )

nên ∆BMT ~ ∆TMA, suy ra \(\frac{MT}{MA}\) =  \(\frac{MB}{MT}\)

hay MT2  = MA. MB