Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm đơn vị thì được phân số mới bằng

Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm đơn vị thì được phân số mới bằng \({1 \over 2}\) . Tìm phân số ban đầu.

Hướng dẫn làm bài:

Gọi x là tử số của phân số ( \(x \in Z,x \ne  - 3)\)

Mẫu số của phân số là x + 3.

Phân số lúc sau là\({{x + 2} \over {x + 3 + 2}} = {{x + 2} \over {x + 5}}\)

Vì phân số mới bằng \({1 \over 2}\) nên ta có phương trình :

 \({{x + 2} \over {x + 5}} = {1 \over 2}\)

Khử mẫu :\(2\left( {x + 2} \right) = x + 5 \Leftrightarrow 2x + 4 = x + 5\)

⇔x=1

x=1 thỏa điều kiện đặt ra.

Vậy phân số lúc đầu :\({1 \over 4}\)