Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền vào chỗ trốn (...) trong phát biểu sau:

Bài 33. Điền vào chỗ trốn (...) trong phát biểu sau:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a) Hai góc so le trong ...

b) Hai góc đồng vị ...

c) Hai góc trong cùng phía ...

Hướng dẫn giải:

a) ... bằng nhau.

b) ... bằng nhau

c) ...bằng nhau