Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

Dùng máy tính bỏ túi để tính:    

\((3,5)^{2};(-0,12)^{3};(1,5)^{4};(-0,1)^{5};(1,2)^{6}\)            

Lời giải: