Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất Lý thuyết Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - Cadasa Sự phát triển của sinh vật qua các đại địa chất - sinh học bảng các đại địa chất và sinh vật tương ứng, bài thơ về các đại địa chất, bài 34 sinh học 12, giải bài tập sinh học 12 bài 33, sinh vật qua các đại địa chất, sự phát triển của sinh vật qua các đại địa chất, cách nhớ các đại địa chất, trả lời câu hỏi bài 33 sinh học 12

Bài 4.Bò sát khổng lồ phát triển mạnh vào thời kì nào? Động vật có vú đầu tiên xuất hiện khi nào?

Bài 1.Hoá thạch là gì? Nêu vai trò của hoá thạch trong nghiên cứu lịch sử tiến hoá của sinh giới.Bài 2.Dựa vào đâu người ta phân chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại?