Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 32.

Bài 32.

a) Viết toạ độ các điểm M, N, P, Q trong hình.

b) Em có nhận xét gì về toạ độ của các cặp điểm M và N. P và Q.

Hướng dẫn giải:

a) M(-3; 2); N(2; -3); Q(-2; 0); P(0; -2)

b) Ta thấy hoành độ của điểm M chính là tung độ của điểm N, và tung độ của M chính là hoành độ của N.