Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 32. Tìm các tia phân giác trên hình 91. Hãy chứng minh điều đó.

Bài 32. Tìm các tia phân giác trên hình 91. Hãy chứng minh điều đó.

Giải:

∆AHB và ∆KBH có 

AH=KH(gt)

\(\widehat{AHB }\)=\(\widehat{KHM }\)

BH cạnh chung .

nên ∆AHB=∆KBH(c.g.c)

suy ra: \(\widehat{ABH }\)=\(\widehat{KBH }\)

Vậy BH là tia phân giác của góc B.

Tương tự     ∆AHC =∆KHC(c.g.c)

Suy ra:  \(\widehat{ACH }\)=\(\widehat{KC H }\)

Vậy CH là tia phân giác của góc C