Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

(Sinh học 12 - THPT) Bài 32. NGUỒN GỐC SỰ SỐNG - Google Sites Lý thuyết Nguồn gốc sự sống - Cadasa Bài 32: Nguồn gốc sự sống - YouTube giải bài tập sinh học lớp 12 bài 32, giáo án bài nguồn gốc sự sống, bài 33 sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, soạn bài 32 sinh học 12, bài 32 nguồn gốc sự sống violet, giải bài tập sinh học 12 bài 33, nguồn gốc sự sống trên trái đất, giáo án sinh học 12 bài 32

Bài 1.Trình bày thí nghiệm của Mile về sự hình thành của các hợp chất hữu cơ.

Bài 3.Giả sử ở một nơi nào đó trên Trái Đất hiện nay các hợp chất hữu cơ được tổng hợp từ chất vỏ cơ trong tự nhiên thì liệu từ các chất này có thể tiến hoá hình thành nên các tế bào sơ khai như đã từng xảy ra trong quá khứ? Giải thích.