Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 31 a) Vẽ góc xOy có số đo b) vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a.

Bài 31 a) Vẽ góc xOy có số đo 1260

b) vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a.

Giải:

(Bạn đọc tự vẽ hình)

chú ý rằng \(\widehat{xOz}\) = \(\widehat{ zOy}\) = \(\frac{\widehat{xOy}}2\)=630