Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 31. Cho đường tròn (O; R)

Bài 31. Cho đường tròn (O; R) và dây cung BC = R. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B, C cắt nhau tại A. Tính .

Hướng dẫn  giải:

 là góc tạo bởi hai tiếp tuyến BA và dây cung BC của (O). Dây BC = R suy ra =  và  = .

 =  -  =  -  =  (tổng các góc của một tứ giác bằng )