Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

31. Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

a) \(\frac{-5}{14}\) và \(\frac{30}{-84}\) ;                   b) \(\frac{-6}{102}\) và  \(\frac{-9}{153}\) .

Hướng dẫn : Rút gọn để được những phân số tối giản rồi so sánh:

a) Có                                     b) Có.