Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 31. TIẾN HÓA LỚN | Dạy học blog | SINH HỌC Sinh học THPT: Bài 31. Tiến hóa lớn Lý thuyết Tiến hoá lớn - Cadasa bài 32 sinh học 12, nêu các chiều hướng tiến hóa của sinh giới, giải bài tập sinh 12 bài 32, tiến hóa lớn là quá trình hình thành, tiến hóa nhỏ kết thúc khi, giải bài tập sinh học 12 cơ bản bài 31, bài 31 sinh học 12 nâng cao, sinh học 12 bài 31 tiến hóa lớn

Bài 1.Giải thích quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại trên loài bằng sơ đồ tiến hoá phân nhánh.Bài 2.Tại sao bên cạnh những loài có tổ chức cơ thể rất phức tạp vẫn tồn tại những loài có cấu trúc khá đơn giản?