Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

So sánh:a) 1763 + (-2) và 1763;b) (-105) + 5 và -105;c) (-29) + (-11) và -29.

30. So sánh:

a) 1763 + (-2) và 1763;

b) (-105) + 5 và -105;

c) (-29) + (-11) và -29.

Bài giải:

a) 1763 + (-2) < 1763;

b) (-105) + 5 > -105;

c) (-29) + (-11) < -29