Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 30 Nếu thể tích của một hình cầu là

Bài 30 Nếu thể tích của một hình cầu là \(113\frac{1}{7}\) thì trong các kết quả sau đây, kết quả nào là bán kính của nó(lấy π= 22/7)?

(A) 2 cm      (B) 3 cm        (C) 5 cm       (D) 6 cm ;

(E) Một kết quả khác.

Giải: 

Từ công thức: V =  \(\frac{4}{3}\)πR3 => \(R^3 = \frac{3V}{4\pi}\)

Thay \(113\frac{1}{7}\)  và π= 22/7 vào ta được  

R= 27 

Suy ra: R = 3

Vậy chọn B) 3cm.