Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết Quá trình hình thành loài - Cadasa Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo) - Loigiaihay Bài 30 Quá Trình Hình Thành Loài Tiếp Theo |authorSTREAM sinh 12 bài 30, hình thành loài bằng cách li tập tính, bài tập bài 30 sinh học 12, hình thành loài bằng lai xa và đa bội hóa, giáo án bài 30 quá trình hình thành loài, sinh học 12 bài 32, sinh học 12 bài 31, bài 31 tiến hóa lớn

Bài 1.Từ một loài sinh vật không có sự cách li về mặt địa lí có thể hình thành nên các loài khác nhau được không? Giải thích.

Bài 4.Tại sao lại phải bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài cây hoang dại cũng như các giống cây trồng nguyên thuỷ?