Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chỉ trên hình 2 các sân bay quốc tế, các cảng biển lớn của nước ta.

Chỉ trên hình 2 các sân bay quốc tế, các cảng biển lớn của nước ta.

 

GỢI Ý LÀM BÀI

Các em dựa trên hình 2 để xác định các:

– Sân bay quốc tế: Nội Bài (Hà Nội), Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh), Đà Nẵng.

– Cảng biển: Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh.