Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vẽ đường tròn tâm O bán kính AB.

Vẽ theo mẫu:

Bài giải:

Cách vẽ:

- Vẽ đường tròn tâm O bán kính AB.

- Vẽ nửa đường tròn đường kính AO.

- Vẽ nửa đường tròn đường kính OB.