Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Trong không gian nếu có hai đường thẳng a và b ...

3. a) Trong không gian nếu có hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì a và b có song song với nhau không?

     b) Trong không gian nếu đường thẳng a vuông góc với đương thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì a có vuông góc với c không?

Hướng dẫn.

a) a và b nói chung không song song.

b) a và c nói chung không vuông góc.