Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2 000 vòng

3. Máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2 000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng; điện áp và cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120 V, 0,8 A. Điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

A. 6 V, 96 W.                         B. 240 V, 96 W.

C. 6 V, 4,8 W.                        D. 120 V, 4,8 W

Bài giải:

Chọn A

Áp dụng hệ thức: \(\frac{U_{2}}{U_{1}}\)  = \(\frac{N_{2}}{N_{1}}\) ta tính được: U2 = 6 V

Với máy biến áp lí tưởng, công suất ở cuộn thứ cấp bằng với công suất ở cuộn sơ cấp:

U2I2 = U1I1 = 120 . 0,8 = 96 W.