Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10 000 lần đường kính hạt nhân.

Bài 3. Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10 000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6 cm thì đường kính nguyên tử sẽ là

A. 200 m.

B. 300 m.

C. 600 m.

D. 1200 m.

Chọn đáp số đúng.

Lời giải:

Chọn C

a