Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thuỷ ngân.

Bài 3. Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thuỷ ngân.

A. Bột sắt                           B. Bột lưu huỳnh

C. Bột than                         D. Nước

Lời giải:

Chọn B

Lưu huỳnh tác dụng ngay với Hg ở nhiệt độ phòng tạo muối HgS